1. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego Formularz reklamacyjny serwis i przesłanie zgłoszenia drogą mailową na: [email protected]

Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól formularza - niezgodność wpisanych danych ze stanem faktycznym lub ich brak spowoduje wydłużenie procesu obsługi reklamacji.

2. Po mailowym potwierdzeniu zgłoszenia przez Serwis SOLFINITY reklamowane urządzenie należy wysłać na adres:

SOLFINITY SERWIS
ul. Staniewicka 5, budynek DC 2
03-310 Warszawa

z dopiskiem na liście przewozowym SERWIS

UWAGA: Bez uprzedniego potwierdzenia zgłoszenia reklamacji przez Serwis SOLFINITY, prosimy o niewysyłanie do serwisu reklamowanego sprzętu.


3. Wysyłane urządzenie należy zapakować w oryginalne opakowanie, bądź takie, które zapewni jednakowy stopień ochrony urządzenia podczas jego transportu do serwisu.
Informujemy, że za prawidłowe zabezpieczenie urządzenia na czas transportu do serwisu odpowiedzialnym pozostaje nadawca przesyłki.


Odsyłane do nas uszkodzone urządzenia muszą być czyste. Urządzenia zakurzone, zabrudzone farbami, pokryte zarodnikami, pleśnią, amoniakiem itp. mogą zostać poddane analizie i naprawie dopiero po wyczyszczeniu. W takich przypadkach serwis SOLFINITY może obciążyć Państwa opłatą ryczałtową za wyczyszczenie.


Do odsyłanego urządzenia prosimy dołączyć wydrukowane zgłoszenie reklamacji.

4. W ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu urządzenia Serwis SOLFINITY dokona jego diagnostyki w celu potwierdzenia uszkodzenia.
a) W przypadku gdy Serwis SOLFINITY nie potwierdzi występowania opisanych usterek urządzenie zostanie niezwłocznie odesłane do klienta na adres wskazany w zgłoszeniu reklamacji,
b) W przypadku potwierdzenia przez Serwis SOLFINITY nieprawidłowego działania urządzenia, zostanie ono zgłoszone do Gwaranta. Ostateczną decyzję o wymianie urządzenia podejmuje Gwarant. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta, Serwis SOLFINITY niezwłocznie wyśle urządzenie zastępcze.
c) W przypadku konieczności przekazania dodatkowych informacji lub odrzucenia reklamacji przez Gwaranta, Serwis SOLFINITY będzie kontaktował się z osobą wskazaną w zgłoszeniu reklamacji.

5. Podczas przyjmowania paczki od Kuriera przed potwierdzeniem odbioru:
a) Należy dokładnie obejrzeć przesyłkę, by sprawdzić, czy nie jest zgnieciona, czy opakowanie nie było otwierane, bądź uszkodzone, zamoczone, itp.
b) Jeśli stwierdzą Państwo jakiekolwiek rozbieżności, bądź uszkodzenia zawartości przesyłki należy:
- zapisać na liście przewozowym zastrzeżenia do przesyłki,
- spisać w obecności kuriera Protokół Szkodowy (najpóźniej następnego dnia po odbiorze paczki)
- niezwłocznie zgłosić reklamację przesyłki na adres mailowy: [email protected]

Szczegółowe warunki gwarancyjne poszczególnych Producentów znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.solfinity.pl

pdf.pngFormularz reklamacyjny - serwis

1. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez Formularz reklamacyjny - logistyka i przesłanie podpisanego skanu do Opiekuna Klienta w terminie do 2 dni od daty odbioru dostawy. Zgłoszenia powyżej dwóch dni roboczych od odebrania towaru nie będą rozpatrywane. W innym przypadku prosimy o przesłanie formularza na: [email protected]

Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól formularza - niezgodność wpisanych danych ze stanem faktycznym lub ich brak spowoduje wydłużenie procesu obsługi reklamacji.

2. Po mailowym potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez Opiekuna Klienta należy postępować wg indywidualnych ustaleń.

pdf.pngFormularz reklamacyjny - logistyka

1. Zgłoszenie chęci dokonania zwrotu następuje poprzez Formularz zwrotu towaru i przesłanie podpisanego skanu do Opiekuna Klienta.
W innym przypadku prosimy o przesłanie formularza na: 
biuro@solfinity.pl

Prosimy o uważne wypełnienie wszystkich pól formularza - niezgodność wpisanych danych ze stanem faktycznym lub ich brak spowoduje wydłużenie procesu obsługi reklamacji.

2. Po mailowej akceptacji przez Solfinity przyjęcia zgłoszonego zwrotu, towar należy wysłać na adres:

SOLFINITY
ul. Staniewicka 5, budynek DC 2
03-310 Warszawa

z dopiskiem na liście przewozowym ZWROT

Solfinity nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru podczas transportu. Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie towaru w taki sposób, aby nie został on uszkodzony.

UWAGA: Prosimy o niewysyłanie towaru przed uzyskaniem akceptacji przez Solfinity.

pdf.pngFormularz zwrotu towaru