Poszukujesz partnera w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych? Znalazłeś!

Przygotujemy dla Ciebie projekt każdej instalacji fotowoltaicznej.

Oferujemy kompleksowe podejście w projektowaniu od opracowania

koncepcji, przez uzgodnienie projektu z rzeczoznawcą PPOŻ po

przygotowanie najbardziej zaawansowanego projektu instalacji fotowoltaicznej.

Indywidualne podejście do każdej instalacji fotowoltaicznej

Kompleksowe spojrzenie na instalację elektryczną budynku

Znajomość niezbędnychnorm i wytycznych                                                     

Doświadczenie w projektowaniu instalacji elektrycznych

Sprawdź w jakim zakresie możesz na nas liczyć:

Koncepcja instalacji fotowoltaicznej

Wizualizacja 3D instalacji.

Rozmieszczenie modułów.

Prognoza rocznych uzysków.

Schemat połączeń.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy!

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ UZGODNIONY Z RZECZOZNAWCĄ PPOŻ

Dokładny opis instalacji.

Opis zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Obliczenia techniczne - dobór zabezpieczeń i dobór kabli.

Schemat zasilania.

Schemat instalacji fotowoltaicznej.

Rozmieszczenie modułów.

Chcesz otrzymać pomoc?

Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej

Oferujemy projekty budowlane dużych instalacji powyżej 50 kW wymagających uzyskania pozwolenia na budowę oraz farm fotowoltaicznych. Projekt uwzględnia przygotowanie kompletnej dokumentacji wraz z uzgodnieniami, niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę.

Niejasności? Zapytaj!