Zamień zieloną inwestycję w zielone zyski

Porozmawiajmy o współpracy

Inwestuj w bezpieczeństwo energetyczne

Inwestycja w OZE może przynieść wiele korzyści, takich jak bezpieczeństwo energetyczne, obniżenie kosztów energii czy redukcja emisji CO2. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, inwestorem, przedstawicielem wspólnoty mieszkaniowej czy instytucji pożytku publicznego, Solfinity pomoże Ci ograniczyć wydatki i zamienić zieloną inwestycję w zielone zyski.

Wspieramy Cię na wielu płaszczyznach

Wsparcie techniczne

Wsparcie na etapie dobrania instalacji do profilu zużycia energii, wyboru komponentów, projektu, montażu, podłączenia instalacji oraz ewentualnego serwisu. Przygotowujemy instalację dowolnej wielkości wraz z projektem i prognozowanymi oszczędnościami, dostarczamy komponenty od renomowanych producentów oraz oferujemy wsparcie techniczne w czasie trwania i po zakończeniu realizacji projektu.

Doradztwo merytoryczne

Predykcje rynkowe: dzielimy się wiedzą dotyczącą sytuacji rynkowej i trendów oraz podpowiadamy, jak inwestować w energię. Analizujemy ceny rynkowe, monitorujemy zmiany legislacyjne i wspieramy na każdym etapie wejścia nowych regulacji.

Konsultacje finansowe

Pomoc w doborze modelu finansowania, najlepiej odpowiadającego potrzebom i możliwościom firmy, jak również wsparcie w pozyskaniu środków z programów dofinansowań.

Biznes

Dla kogo?
Właściciele zakładów pracy zatrudniających do 250 osób o obrocie mniejszym niż 50 milionów euro rocznie.
Korzyści
Zmniejszenie kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa z uwagi na redukcję konsumpcji energii elektrycznej, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zmiana profilu zużycia energii elektrycznej.
Formy wsparcia
 • Gwarancja biznesmax
 • Premia termomodernizacyjna

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS

Dla kogo?
Właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych o przeważającej funkcji mieszkalnej.
Korzyści
Możliwość bieżącej konsumpcji energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalację PV bez ponoszenia zmiennych opłat dystrybucji. Nadwyżki energii jako depozyt prosumencki mogą zostać przeznaczone na zakup energii elektrycznej lub pokrycie innych opłat (fundusz remontowy, kosztów administracyjnych, ciepło, gaz).
Formy wsparcia
 • Grant OZE
 • Białe certyfikaty
 • Pożyczka na zasadach ogólnych dla przedsięwzięć priorytetowych z obszaru Ochrony Powietrza

Budynki użyteczności publicznej

Dla kogo?
Zarządcy obiektów użyteczności publicznej tj. szkoły, szpitale, biblioteki, teatry, muzea, obiekty sportowe, urzędy państwowej i samorządowe.
Korzyści
Zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektów należacych do miast i zredukowaanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery pozwalając tym samym zrealizować unijne plany dążące do neutralności klimatycznej.
Formy wsparcia
 • Program Rozwoju Fotowoltaiki Miejskiej

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Dla kogo?
Przedstawiciele władz lokalnych tj. gmin, powiatów, województw, miast na prawach powiatu.
Korzyści
Budowa większej niezależności energetycznej jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o energetykę rozproszoną – klastry energii, co zwiększa atrakcyjność inwestycyjną całego regionu.
Formy wsparcia
 • Pożyczka na efektywność energetyczną
 • Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne
 • Program FEnIKS

Farmy i projekty z magazynami energii

Dla kogo?
Prywatni inwestorzy chcący generować długoterminowe zyski z instalacji OZE opartą o technologię fotowoltaiczną.
Korzyści
Możliwość stabilnego zysku opartego m.in. o narzędzia wsparcia OZE tj. aukcje OZE lub kontrakty terminowe z podmiotami prywatnymi lub państwowymi – umowy cPPA lub PPA.
Formy wsparcia
 • Energia Plus
  *Formy wsparcia zależą również od regionu, na którym ma zostać ulokowana inwestycja – szczegóły dotyczące pozyskiwania finansowania będą ustalane podczas pracy nad konkretną inwestycją

Referencje

Tauron Mysłowice-Dziećkowice – 37 MW
EkoEnergia PRO-WIND Tarnów 10 MW
Energia Pomorze, Magazyn Energii 250 kW / 552 kWh

Partnerzy i inicjatywy

Instytucje

Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju fotowoltaiki w Polsce – Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Współpraca z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i BGK w ramach grantu Komisji Europejskiej na pomoc techniczną wspierania OZE w Mołdawii
Członek grupy ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 4 OZE w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Biznes

Tauron
iFree
EkoDom
KPE
GigaPV

Inicjatywy

Sygnatariusz umowy powołującej Mazowiecką Dolinę Wodorową

Dlaczego SOLFINITY

Partnerskie podejście i doradztwo
Obsługa serwisowa i techniczna
Polska firma
Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowań
Topowi eksperci
Dobór najlepszych technologii
18 lat na rynku
Obecność na rynkach zagranicznych

Skontaktuj się z nami